arsenal Mecz Arsenalu

Leczenie zaburzeń lękowych

Zwykle omawia się leczenie zaburzeń lękowych w odniesieniu do każdego z nich osob- no, ale uważny czytelnik tego typu podręczników musi dojść do wniosku, że wiele me- tod powtarza się z męczącą regularnością. Tak naprawdę można więc opisać je łącznie. Najogólniej rzecz biorąc metody leczenia lęku można podzielić na farmakoterapię i in- terwencje nie wymagające stosowania leków (chodzi tu głównie o różne formy psy- choterapii).

Psychoterapeutyczne metody leczenia lęku

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano, że lęk powinien być leczony głównie przy pomo- cy psychoterapii. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był zresztą brak skutecznych leków o działaniu przeciwlękowym (takie działanie nazywa się fachowo „anksjoli- tycznym“). Obecnie sytuacja uległa dużej zmianie. Nadal jednak psychoterapie (po- winno się o nich mówić w liczbie mnogiej, ponieważ są bardzo różne metody oddzia- ływania, które można w ten sposób określić) odgrywają bardzo ważną rolę.

Metody psychoterapeutyczne nie pozwalają zwykle na opanowanie ostrego napadu lęku - w takich sytuacjach zdecydowanie skuteczniejsze są leki benzodiazepinowe o szybkim początku działania, są jednak skuteczne jeśli chodzi o zapobieganie lękowi na dłuższą me- tę, a przynajmniej pozwalają zmniejszyć nasilenie dolegliwości związanych z lękiem.

Stosowanych jest wiele form psychoterapii, ich szczegółowe omówienie przekra- cza zakres tego poradnika. Trzeba sobie jednak uzmysłowić, że wyobrażenie wielu osób na temat tego czym jest i jak przebiega psychoterapia, kształtowane głów- nie na podstawie amerykańskich filmów jest z reguły bardzo, bardzo nieścisłe. Wiele osób może poczuć się dziwnie, kiedy terapeuta nie każe im się kłaść na skó- rzanej otomanie, ani nie będzie pytał o wydarzenia z wczesnego dzieciństwa lub szczegóły dotyczące życia seksualnego. Znaczna większość psychoterapii wcale takich działań nie wymaga! Nie jest też prawdą, że każda psychoterapia musi trwać latami, ponieważ często równie skuteczne są terapie krótkoterminowe, trwające kilka tygodni i mające na celu rozwiązanie jednego, jasno sprecyzowanego problemu. Trudno jednak opowiedzieć komuś na czym polega psychoterapia. To tak jak nie da się opowiedzieć muzyki, trzeba wziąć udział i przekonać się, wtedy czło- wiek może wyrobić sobie zdanie i powiedzieć czy to jest dla niego dobre. Nie da się tego określić z góry i nie można powiedzieć, jak to się czasem dzieje - „a na mnie takie rzeczy nie działają“, ponieważ psychoterapia nie jest żadną formą oddziały- wań magicznych, które na jednego człowieka mogą działać, a na innego już nie.

Do najpopularniejszych obecnie i najczęściej stosowanych form psychoterapii za- licza się terapię poznawczą (poznawczo-behawioralną, często stosowany skrót to CBT) oraz interpersonalną. Inny podział psychoterapii to podział na terapię indy- widualną - w której uczestniczy tylko pacjent i terapeuta oraz grupową, w której uczestniczy grupa pacjentów i jeden lub kilku terapeutów.

Psychoterapia nie jest magią. Każdy pacjent z zaburzeniami lękowymi powi- nien przynajmniej raz w życiu „dać szansę“ tej metodzie leczenia, pamiętając, że fakt, iż ktoś brał kiedyś udział w psychoterapii, która mu nie pomogła o ni- czym nie przesądza.
Maja

Valid XHTML 1.0 Transitional

Carlos Ruiz Zafón

W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze.

Nic mi dzisiaj nie potrzeba oprócz błękitnego nieba [...]
 		
Maksym Adamski PL15 HQ Plymouth 11 Melbourne Street
W3C prof.
  1.     Maksym
  2. Maja
  3. Mateusz
Wizyta na Emirates Stadium Dnia 29 września wraz z Mają pojechaliśmy do Londynu na mecz Arsenalu z Watford.
Cały przebieg wydarzeń znajdziecie na moim blogu www.urodzinywlondynie.pl .
Maja jeszcze raz mam nadzieję, że ci się podobało :/Głupie tabelki
Dziś Pada Deszcz